Οδηγίες και συμβουλές - windows 7 σε εξωτερικό σκληρό δίσκο