Οδηγίες, συμβουλές, παραβιάσεις και δυνατότητες

WordPress Sidebar

1 μήνυμα
Διαβαστε περισσοτερα

Εμφάνιση κατηγορία / αρχεία σε δύο στήλες [WordPress Sidebar]

Στα περισσότερα θέματα του WordPress, οι κατηγορίες και τα αρχεία ιστολογίου παρατίθενται στο sidebar.php (πιο συγκεκριμένα η πλευρική στήλη της στήλης