Αφαιρέσετε τις διαφημίσεις από το Yahoo Messenger 8

Το "Κατάργηση διαφημίσεων από το Yahoo Messenger 8", δεν είναι πλέον σχετικό. Yahoo! υποστήριξη για το Yahoo! Αγγελιαφόρος. Η τελευταία ενημέρωση της εφαρμογής έγινε στις 13 Μαρτίου 2012.

Αφαιρέσετε τις διαφημίσεις Y! Μ μέσω 8.1 Command Prompt ( Start -> Run -> cmd )

@ECHO OFF
TITLE Remove ads from Yahoo Messenger 8

> %TEMP%.noYMads.reg ECHO REGEDIT4
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO.
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO [HKEY_CURRENT_USERSoftwareYahooPagerYUrl]
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO "Messenger Ad"="*"
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO "Webcam Upload Ad"="*"
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO "Webcam Viewer Ad"="*"
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO "Webcam Viewer Ad Big"="*"
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO "Webcam Viewer Ad Medium"="*"
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO "Change Room Banner"="*"
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO "Conf Adurl"="*"
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO "Chat Adurl"="*"
>>%TEMP%.noYMads.reg ECHO "Y Content"="*"
REGEDIT /S %TEMP%.noYMads.reg
DEL %TEMP%.noYMads.reg

ATTRIB -R "%PROGRAMFILES%Yahoo!MessengerCacheurls.xml"
ECHO "" >"%PROGRAMFILES%Yahoo!MessengerCacheurls.xml"
ATTRIB +R "%PROGRAMFILES%Yahoo!MessengerCacheurls.xml"

Μια άλλη επιλογή για να απαλλαγούμε από το banner Yahoo! Messenger 8. + :

Λήψη : no-ads-ym.bat (Απλώς κάντε διπλό κλικ στο .bat αρχείο, επανεκκίνηση / έναρξη Y messenger, οι διαφημίσεις έχουν φύγει οριστικά) – ο σύνδεσμος αποσύρθηκε.

Παθιασμένος με την τεχνολογία, γράφω με ευχαρίστηση StealthSettings.com από το 2006. Θα βρείτε άρθρα για λειτουργικά συστήματα γραμμένα από εμένα Windows, Linux, macOS, αλλά και για πλατφόρμες ιστού όπως π.χ WordPress και WooCommerce

πώς να » Yahoo! » Αφαιρέσετε τις διαφημίσεις από το Yahoo Messenger 8

Sprite Σούπερ απλή ψύξη

Αφήστε ένα σχόλιο