Εκπαιδευτικά μαθήματα, Νέα & Λειτουργίες - Ανάμνηση

Imprevizibilule ... !!

Τον τελευταίο καιρό, νομίζω ότι θα μπορούσα να ανταγωνιστώ με τον τεμπέλη που κάνει τη σκιά της γης ...

03: 45

Καφές, τσιγάρα, μουσική σε κωφούς και ακόμα ήσυχη στο δωμάτιο. Δεν αισθάνθηκα τίποτα, δεν το έκανα ...

trackback

Αγαπητέ γείτονα, αν βρω το δίκτυό σας από τις θερμοστοιχειοθήκες μέσω αυτού του ιστότοπου ...