Κωδικοποίηση περιεχομένου Error / Δεν είναι δυνατή η αποκωδικοποίηση Raw Ημερομηνία (διόρθωση Error NSURLErrorΤομέα)

«Κωδικοποίηση περιεχομένου Error" ή "Δεν είναι δυνατή η αποκωδικοποίηση Raw Data" είναι το ίδιο σφάλμα, το μήνυμα είναι διαφορετικό από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο σε ...

[Διορθώστε το Apache Error] ο διακομιστής έφτασε στη ρύθμιση MaxClients, εξετάστε το ενδεχόμενο να αυξήσετε τη ρύθμιση MaxClients

Είναι λίγο ακατάλληλο να χρησιμοποιείται ο όρος σφάλματος στην περίπτωση "ο διακομιστής έφτασε στη ρύθμιση MaxClients, εξετάστε το ενδεχόμενο να αυξήσετε τη ρύθμιση MaxClients". Είναι περισσότερο…

.htaccess Κόλπα / Οδηγίες

Τον τελευταίο καιρό αναγκάζομαι όλο και περισσότερο να χρησιμοποιώ το αρχείο .htaccess (αρχείο που περιέχει ορισμούς Apache), είτε για να...