Εύρεση και αντικατάσταση σε Word 2003

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες ο χρήστης ενδιαφέρεται να βρει τις εμφανίσεις μιας συγκεκριμένης λέξης ή ακολουθίας χαρακτήρων...