Εκπαιδευτικά σεμινάρια, νέα & χαρακτηριστικά - Σημειώστε