Χρονοδιάγραμμα - Δεκέμβριος 2007

firefox.exe 1.250.756 @ K

Παρακολουθώ τις προηγούμενες μέρες από awstat (στατιστικά στοιχεία που μοιάζουν με όλα όσα κινούνται σε ένα διακομιστή) και εγώ ...

BIOS Beep Codes - AMI & Phoenix

Όταν ένας υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος για πρώτη φορά ή επανεκκινείται, το BIOS εκτελεί έναν αυτόματο έλεγχο ενεργοποίησης (POST) για να ...