Λήψη Microsoft Office για iPad

Η Microsoft κυκλοφόρησε επιτέλους τη σουίτα Office για iPad, μετά από χρόνια αναμονής για τους χρήστες tablet iOS. …

Χρήση τύπων σε κελιά Excel

Microsoft Office Excel δημιουργήθηκε ειδικά για την εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών. Για να υποδείξετε τη μέθοδο υπολογισμού στο πρόγραμμα, πρέπει να γράψετε...