Εκμάθηση, ειδήσεις και δυνατότητες - Microsoft Office Word

Το Microsoft Word Office είναι το πιο προηγμένο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για έγγραφα που χρησιμοποιούνται και στα δύο Windows καθώς και σε MacOS, Android και iOS.