Πώς να & συμβουλές - κακόβουλο λογισμικό

Malware, μικρή για κακόβουλο λογισμικό, είναι το λογισμικό που χρησιμοποιείται ή που δημιουργήθηκε για να διασπαστική λειτουργία του υπολογιστή, τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών, ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιδιωτικά συστήματα υπολογιστών. Μπορεί να εμφανιστεί με τη μορφή κώδικα, σενάρια, ενεργό περιεχόμενο, και άλλο λογισμικό. «Malware» είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε μια ποικιλία των μορφών εχθρικού, ενοχλητικές, ή ενοχλητικό λογισμικό

Δείτε ποια προγράμματα / εφαρμογές εκκινούνται αυτόματα όταν ξεκινά ο υπολογιστής (Διαχείριση Windows ΠΟΤΕ ΝΕΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ...

Πολλά προγράμματα που εγκαθιστούμε Windows 7, έβαλαν τις διαδικασίες / εφαρμογές τους κατά την εκκίνηση (Windows...