Χρονοδιάγραμμα - Φεβρουάριος 2008

Ο θάνατος που ζητά ....

... παρακαλώ, απαντήστε. Η ιδέα μου ήρθε από τον περασμένο μήνα, αφού η γιαγιά μου με έστειλε στην πόλη ...