Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την τοποθεσία default για εγκατάσταση εφαρμογών στο Windows

Κατά την εγκατάσταση εφαρμογών σε ένα λειτουργικό σύστημα Windows, τοποθεσία default η εγκατάστασή τους βρίσκεται στο φάκελο Program Files από το διαμέρισμα συστήματος (το διαμέρισμα στο οποίο είναι εγκατεστημένο το σύστημα Windows). Από προεπιλογή, η διαδρομή προς τον κατάλογο όπου είναι εγκατεστημένες οι εφαρμογές είναι C: \ Program Files εκδόσεις Windows 32-bit και C: \ Πρόγραμμα Fileεάν… Διάβασε περισσότερα