Οδηγίες και συμβουλές - Επιλέξτε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα για το reg files