Πώς να & Συμβουλές - Προκαθορισμένη συντριβή διαχειριστή