Πώς μπορούμε να περιορίσουμε την πρόσβαση σε Command Prompt in Windows

Εάν είστε διαχειριστής ενός δικτύου υπολογιστών Windows ή έχετε συνηθίσει να επιτρέπετε σε άλλα άτομα (οικογένεια, φίλους, συναδέλφους) να χρησιμοποιούν τον προσωπικό σας υπολογιστή, πιθανότατα θέλετε να περιορίσετε την πρόσβασή τους στις ρυθμίσεις συστήματος και σε ορισμένα βοηθητικά προγράμματα, για να αποτρέψετε τυχόν αλλαγές και πιθανά σφάλματα που θα μπορούσαν να προκληθούν από αυτές τις αλλαγές . ... Διάβασε περισσότερα