Οδηγίες και συμβουλές - Μεταφορά και απόθεση fileσε υπολογιστές