Οδηγίες και συμβουλές - τρόπος εγκατάστασης windows σε εξωτερική μονάδα δίσκου