Πώς μπορούμε να κλείσουμε την οθόνη ενός φορητού υπολογιστή Windows χωρίς να απενεργοποιήσετε το σύστημα ή να το θέσετε σε λειτουργία Sleep

χρήστες Windows που χρησιμοποιούν μονάδες Desktop έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν την οθόνη των οθονών με τη βοήθεια του φυσικού κουμπιού που είναι διαθέσιμο σε αυτές, ...