Πώς μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την επαλήθευση υπογραφής του προγράμματος οδήγησης σε εκδόσεις bit 64 του Windowsκεκτημένο

Οι εκδόσεις δυαδικών ψηφίων 64 του λειτουργικού συστήματος Windows δεν επιτρέπουν την εγκατάσταση και την εκτέλεση μη υπογεγραμμένων προγραμμάτων οδήγησης. Ενώ …