Πώς να αποτρέψετε τη διαγραφή του ιστορικού περιήγησής σας στο Διαδίκτυο Explorer

Όταν σερφάρουμε στο Διαδίκτυο, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται διατηρεί ίχνη της διαδικτυακής μας δραστηριότητας καταγεγραμμένα στο ιστορικό περιήγησης του προγράμματος περιήγησης...

Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ψευδώνυμα για να πραγματοποιήσουμε αναζητήσεις σε άλλες μηχανές αναζήτησης εκτός από αυτές default στο Ιντερνετ Explorer

Κάθε πρόγραμμα περιήγησης ιστού συνοδεύεται από μια μηχανή αναζήτησης default που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χρήστες για να εκτελέσουν…