Εκπαιδευτικά προγράμματα, Ειδήσεις & Χαρακτηριστικά - Ασφάλεια κινητών