Σεμινάρια, Ειδήσεις & Χαρακτηριστικά - Διαχείριση εργασιών

Περιγραφή διαδικασιών και υπηρεσιών Windows. Προσδιορισμός διεργασιών σφάλματος, διεργασίες με υψηλή κατανάλωση πόρου CPU / RAM / HDD και διαδικασίες που είναι ευάλωτες ή εξειδικευμένες στον ιό.