Σεμινάρια, Νέα & Χαρακτηριστικά - Windows 10

Η Microsoft Ειδήσεις Windows 10 - Τα τελευταία νέα, ενημερώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και ρυθμίσεις Windows 10.

Πώς μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την εμφάνιση των φακέλων και των αρχείων που έχετε προσπελάσει πρόσφατα στον αρχικό φάκελο Windows 10 File Explorer

Σε αντίθεση με προηγούμενα συστήματα, File Explorerκεκτημένο Windows 10 εμφάνιση φακέλου από προεπιλογή ...