Πώς αλλάζουμε το όνομα μιας συσκευής Bluetooth (Apple Magic Mouse) στο Windows 7, 8, 8.1 ή Windows 10 [Μετονομασία συσκευής Bluetooth]

Οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν εξωτερικές συσκευές Bluetooth. Ποντίκι, πληκτρολόγιο, εξωτερικό ηχείο, κάμερα web, ηχητική γραμμή, selfie stick κ.λπ., συνδεδεμένα στο smartphone, iPhone, ...

Windows 10 Καταργήστε την Οικιακή Ομάδα

Τι σήμαινε το HomeGroup Windows 10

Ξεκινώντας το 2018, η Microsoft απέσυρε ορισμένες δυνατότητες του Windows, συμπεριλαμβανομένης της HomeGroup. Αυτό το άρθρο είναι ενημερωμένο και θα…