Κωδικοποίηση περιεχομένου Error / Δεν είναι δυνατή η αποκωδικοποίηση Raw Ημερομηνία (διόρθωση Error NSURLErrorΤομέα)

«Κωδικοποίηση περιεχομένου Error" ή "Δεν είναι δυνατή η αποκωδικοποίηση Raw Data" είναι το ίδιο σφάλμα, το μήνυμα είναι διαφορετικό από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο σε ...