Μεταφορά Windows Άδεια

Πώς να μεταβιβάσετε την άδεια του Windows 11, 10 (Κλειδί προϊόντος) από έναν υπολογιστή σε άλλο

Πώς ξέρουμε σε ποιον τύπο άδειας έχουμε ενεργοποιήσει Windows και πώς μπορούμε να μεταφέρουμε την άδεια από έναν υπολογιστή σε έναν άλλο. Τύποι αδειών Windows και ποιες ιδιότητες έχει ο καθένας.