Εκπαιδευτικά προγράμματα, Ειδήσεις και δυνατότητες - Microsoft

Λογισμικό Microsoft, σε λειτουργία Systems και σεμινάρια. Windows 7, Windows XP και Microsoft Office